Zoek uw woning

Administratieve Procedure

Vóór het ondertekenen van de akte

Het reserveringscontract en het koopcontract

Bij reservering van een woning betaalt u een bedrag van 3000 Euro of meer (naargelang de prijs van de woning) aan de makelaar of de promotor. Deze aanbetaling kan niet teruggevorderd worden, tenzij er een ongewettigde annulering van de aankoop is van de kant van de verkoper.
Binnen een termijn van 10 tot 15 dagen wordt de koopovereenkomst verzonden aan de koper. Binnen de 30 dagen dient een tweede schijf van 10% van het aankoopbedrag betaald te worden door de koper. Op deze 10% wordt het eerder betaalde reserveringsbedrag in mindering gebracht. Deze percentages kunnen afwijken bij nieuwbouwwoningen, waar bij de ondertekening van het reserveringscontract de tussentijdse betalingstermijnen vastgelegd worden.

Volmacht

Indien u niet telkens naar Spanje kunt of wilt reizen tijdens het aankoopproces, kunt u zich bij notariële volmacht laten vertegenwoordigen voor het aanvragen van NIE nummer, openen van een bankrekening, het verlijden van de koopakte.

NIE Nummer

Het NIE nummer is een fiscaal identificatienummer voor buitenlanders. Dit nummer is verplicht voor iedereen die een economische activiteit wil uitoefenen op Spaans grondgebied en is vereist voor onder andere de aankoop van onroerend goed, het openen van een bankrekening, het inschrijven bij de Sociale Zekerheid, aansluiting van nutsvoorzieningen, enz.…

Openen van een Spaanse bankrekening

Voor het betalen van het laatste deel van de koopsom, is een Spaanse bankrekening vereist. Indien u geen Spaanse hypotheek hebt, is het als niet-resident verder niet meer verplicht een Spaanse bankrekening te hebben. Alle betalingen van nutsvoorzieningen, belastingen, enz. kunnen via SEPA-overschrijving vanuit uw bankrekening in uw eigen land gebeuren.

Juridischce controles

Vooraleer tot het afsluiten van het koopcontract over te gaan is het raadzaam een advocaat in dienst te nemen voor een juridische controle van het aan te kopen pand. Deze advocaat controleert het eigendom op eventuele openstaande hypotheken of lasten, openstaande rekeningen van nutsvoorzieningen of andere kosten, bouwovertredingen, stedenbouwkundige aspecten, enz.

Bij het bouwen op plan worden ook de bankgaranties gecontroleerd.

Ondertekenen van de koopakte

Op de dag van de betekening van de akte bij de notaris, zullen ook de betalingen worden uitgevoerd.

Wij begeleiden u bij de notaris en controleren en vertalen de koopakte.

Betaling van kosten en belastingen

De te betalen kosten zijn: notariskosten, registratiekosten, overdrachtsbelasting (bij tweedehandswoningen of BTW (bij nieuwbouw). Bij nieuwbouw dient bijkomend zegelrecht betaald te worden.

Deze kosten worden vooraf door ons voorberekend, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

De registratie van de koopakte

De notariële akte moet ingeschreven worden in het landregister. Uw advocaat zorgt voor de inschrijving van uw eigendomstitel in het landregister. Deze procedure kan enkele maanden duren.

Na het ondertekenen van de akte

Aansluiting van nutsvoorzieningen

Na de aankoop moeten de contracten voor water en elektriciteit overgezet worden op uw naam.

Deze formaliteiten worden door ons verzorgd.

Belastingen

Uiteraard moet u, net zoals in eigen land jaarlijks belastingen betalen op uw Spaanse eigendom. Laat u hiervoor in het begin best begeleiden door een adviseur of een gestor met kennis van zaken.

Testament

Omdat het erfrecht in Spanje sterk afwijkt van dat in uw eigen land, raden wij aan een testament te laten opmaken in Spanje.

Bij het opmaken van het Spaanse testament kunt u ervoor kiezen het testament te laten opmaken volgens het erfrecht van uw thuisland.